רשות ניקוז ים המלח בשיתוף רשות הטבע והגנים מבצעות פרויקט אגני לטיפול בטבק השיח באגן הצין העליון.
במורד הצין העליון נמצאת שמורת עין עבדת הנקייה ממינים פולשים. יחד עם זאת, במעלה השמורה קיימים נקודות רבות בהן ריכוזי הצמח הפולש טבק השיח. ריכוזים אלו מהווים איום על מצבה האקולוגי של שמורת עין עבדת במורד. טיפול בריכוזי טבק השיח נעשה באמצעות עבודה פיזית הכוללת גיזום ושימוש בחומר הדברה.