תכניות קהילתיות נערכות עם קהל בוגר במסגרות לא פורמליות. הן מותאומות לסביבה הייחודית של המקומות בהן הן פועלות.

במצפה רמון - תכנית 'אסיף מצפאי' פונה לתושבים באמצעות קול קורא לביצוע מיזמים סביבתיים-חברתיים.
במזרח ירושלים - תכנית 'הקדרון' מתמקדת בהעצמת קבוצת נשים נברת והכשרתן כסוכנות שינוי בקהילתן.