מתוקף תפקידה רשות ניקוז ים המלח עוסקת בהגנה בפני שיטפונות. 
מפעלי ניקוז רבים קודמו בשנים האחרונות במרחב ים המלח במטרה להגן על תשתיות, כבישים ושימושי חקלאות, תעשייה ותיירות.

מפעלי הניקוז נערכים באמצעות חוק הניקוז ובשיתוף ותיאום הרשויות המקומיות ובעלי עניין שונים.

 

נחל רחף