מתוקף תפקידה של רשות ניקוז ים המלח כרשות נחלים, עוסקת הרשות בטיפוח הסביבה הנחלית.

באמצעות פיתוח נופי של מבואות נחל הציבור הרחב נחשף לנחלים, ומונחת תשתית לטיול בסביבה זו.
מבואות הנחל מתוכננות כנקודות כניסה ושירות לטיול בנחלים. הן מוכוונות לציבור התושבים והמטיילים כאחד.

הדמיית טיילת מצוק נחל צין