הנחיות הגשת תוכנית לבדיקה

הנחיות כלליות 

 

לרשותך שלושה מסלולי הגשת תוכנית לבדיקה, יש לבחור במסלול הרלוונטי אליך, למלא פרטים בדייקנות, ולאחר מכן למלא אחר הנחיות ודרישות המערכת. להלן שלושת המסלולים האפשריים:

  • מסלול בקשה למידע- לבירורים כלליים וקבלת תשובות בלתי רשמיות טרום תכנון.
  • מסלול היתר בניה- לקבלת התייחסות נדרשת של רשות הניקוז לטובת הגשת בקשה להיתר בניה או תשתית שאינה משנה את פני השטח.
  • מסלול נספח ניקוז לתוכנית סטטוטורית – לבדיקה וקבלת אישור על נספח ניקוז מרשות הניקוז.