רשות ניקוז ונחלים ים המלח מעדכנת את המאגר היועצים- לפרטים לחצו על התנאי סף.