עקב הזיהום הכבד בנחל אשלים כתוצאה מפריצת בריכה תעשייתית של מפעל רותם אמפרט נגב, נסגר מרחב נחל אשלים למטיילים לכל אורכו. 

יש להשמע להוראות הפקחים באתרים השונים לאורך הנחל.