דלג לתוכן העמוד

הודעה על הנחת תכנית לפי חוק הניקוז וההגנה מפני שיטפונות, התשי"ח – 1957

קטגוריה סוג המכרז תאריך פתיחת המכרז תאריך סגירת המכרז רכישה
קטגוריה: כללי סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 13/01/2023 תאריך סגירת המכרז: 12/02/2023

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 19 לחוק הניקוז
וההגנה מפני שיטפונות, התשי"ח – 1957, כי במשרדי רשות
הניקוז ים המלח (להלן - רשות הניקוז), הונחה תוכנית הניקוז
"נחל מצדה 10-10676" (להלן – התוכנית), והעתק ממנה הונח
במשרדי הרשויות המקומיות הנכללות בתחום רשות הניקוז.
כל מעוניין רשאי לעיין בתוכנית חינם, בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
התנגדות לתוכנית ניתן להגיש לרשות הניקוז, בתוך 30
ימים מיום פרסום הודעה זו המען להגשת התנגדות הוא: רשות ניקוז ים המלח, נווה
זוהר, ד"נ ים המלח 8691000, טל' 08-6688815.

ניר ונגר, יו"ר הרשות.