דלג לתוכן העמוד

מכרז פומבי מס' 02/2021- לביצוע עבודות אחזקה עבור רשות ניקוז ים המלח

קטגוריה סוג המכרז תאריך פתיחת המכרז תאריך סגירת המכרז רכישה
קטגוריה: כללי סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 18/03/2021 תאריך סגירת המכרז: 18/04/2021

מסמכי המכרז ניתנים לצפיה ורכישה באתר דקל מכרזים: https://bids.dekel.co.il/Item.aspx?ID=5120

סיור קבלנים יתקיים ביום 25.03.2021 בשעה 09:00 בכתובת המופיעה במודעה.

רשות ניקוז ים המלח מכרז אחזקה