דלג לתוכן העמוד

מכרז פומבי מס' 01/2021- לביצוע עבודות תשתית פיתוח וניקוז עבור רשות ניקוז ים המלח

קטגוריה סוג המכרז תאריך פתיחת המכרז תאריך סגירת המכרז רכישה
קטגוריה: כללי סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 12/03/2021 תאריך סגירת המכרז: 18/04/2021

מסמכי המכרז ניתנים לצפיה ורכישה באתר דקל מכרזים: https://bids.dekel.co.il/Item.aspx?ID=5051

סיור קבלנים יתקיים ביום 22.03.2021 בשעה 09:00 בכתובת המופיעה במודעה.

רשות ניקוז ים המלח 7 אינטש_סגור_מירה_5 תיקון דפנה