מתוקף תפקידה של רשות ניקוז ים המלח כרשות נחלים, עוסקת הרשות בטיפוח הסביבה הנחלית.

באמצעות פיתוח נופי של מבואות נחל הציבור הרחב נחשף לנחלים, ומונחת תשתית לטיול בסביבה זו.
מבואות הנחל מתוכננות כנקודות כניסה ושירות לטיול בנחלים. הן מוכוונות לציבור התושבים והמטיילים כאחד.

מבואת נחל אמציהו:

מבואת נחל אמציהו 05.07.2020
    
מבואת נחל אמציהו 05.07.2020