רשות ניקוז ים המלח מקדמת ניטור וניתוח מידע הידרולוגי בתחום ים המלח.
מטרת איסוף המידע היא חיזוק בסיס ההחלטות הניהוליות - הנדסיות במרחב ויצירת בסיס מידע ארוך טווח.

איסוף המידע כולל התקנת תחנות הידרומטריות משדרות, מג"זים וחקרי אירוע שיטפונות.
לצורך כך רשות הניקוז מקדמת שיתופי פעולה עם השירות ההידרולוגי ברשות המים, מרכז מדע ים המלח, אוניברסיטת בן גוריון ואחרים.

תחנת צין בכביש 90